Centrum Zdrowia Ice Tiger

Szukaj

post camp

POST CAMP

Krok w Kierunku Zdrowszego Życia!

Cena za udział w programie obejmuje kompleksową opiekę i edukację zdrowotną, zapewniając uczestnikom następujące usługi i korzyści:
– Edukacyjne zajęcia merytoryczne dotyczące różnych aspektów zdrowia,
– Pięć dni postu wodnego,
– Dwa dni odpowiedniego odżywiania przy wyjściu z postu,
– opieka przez cały czas trwania wydarzenia,
– Suplementacja elektrolitów niezbędna podczas postu,
– Codzienne monitorowanie samopoczucia, w tym pomiary ciał ketonowych, poziomu glukozy we krwi, ciśnienia, wagi oraz analizy składu ciała za pomocą urządzenia Tanita,
– Dostęp do wysokiej jakości wody przez cały czas trwania programu,
– Cykl wykładów na tematy od prawidłowego odżywiania po regenerację i odpoczynek,
– Warsztaty oddechowe i w trakcie medytacja,
– Nauka wykorzystania bodźców termicznych dla poprawy zdrowia fizycznego i mentalnego,
– Podstawy klawiterapii oraz sesje w komorze hiperbarycznej, terapii światłem czerwonym i fotel plazmowy technologii Keshe,
– Indywidualna sesja z trenerem zdrowia, w tym omówienie wyników badań i ustalenie dalszych wytycznych,
– Dopasowanie aktywności fizycznej do indywidualnych potrzeb,
– Wspaniała atmosfera w gronie świadomych uczestników i czas spędzony w otoczeniu natury,
– Zajęcia na świeżym powietrzu, zależne od warunków pogodowych,
– Możliwość opcjonalnej wizyty w SPA za dodatkową opłatą.
Program ten oferuje wartość edukacyjną i terapeutyczną znacznie przewyższającą jego koszt, co czyni go inwestycją w Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.
Wartość otrzymanej wiedzy i korzystane z sesji i zabiegów przekracza całkowity koszt uczestnictwa w wydarzeniu
Kupując udział w Post Camp, otrzymujesz bezpłatne zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach jako dodatek!
Jeżeli preferujesz inny rodzaj zakwaterowania lub jesteś zainteresowany wyłącznie udziałem w sesjach i zajęciach, możemy dostosować ofertę Post Camp specjalnie do Twoich potrzeb i stworzyć ofertę indywidualną.

3 999 zł

Nocleg

Kupując udział w Post Camp, otrzymujesz bezpłatne zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach jako dodatek!

Historie sukcesu

Skąd inaczej będziesz wiedział, że to działa? 

Zdrowie, Zdrowie, Zdrowie

Lekceważysz? Nie czytaj dalej, bo jeszcze się zapiszesz…

Wybierając POST CAMP, decydujesz się na głęboką transformację, która wykracza poza powierzchowne zmiany. To nie tylko chwilowa poprawa samopoczucia, ale inwestycja w długotrwałe zdrowie, szczęście i ogólną jakość życia. Oto kluczowe powody, dla których warto do nas dołączyć:

Transformacja Zdrowotna

5 dni postu wodnego i 2 dni odbudowy odżywiania, które przeprogramują Twój organizm, pomagając zgubić zbędne kilogramy, wzmocnić odporność i wycofać choroby metaboliczne.

Wsparcie Ekspertów

Codzienna opieka, pomiary zdrowotne i indywidualne konsultacje, które zapewnią bezpieczeństwo i skuteczność Twojej podróży zdrowotnej.

Wiedza na całe Życie

Wykłady i warsztaty, dzięki którym dowiesz się, jak odżywiać się zdrowo, odpowiednio suplementować, korzystać z bodźców termicznych oraz żyć w harmonii z rytmem dobowym.

Umiejętności Praktyczne

Nauka medytacji, warsztaty oddechowe, oraz sesje w komorze hiperbarycznej, które nauczą Cię, jak zarządzać stresem, regenerować się i zwiększać swoją wydolność.

Zdrowie to twój największy sojusznik w

Twoim Życiu

Bo POST CAMP to nie tylko wyjazd - to inwestycja w Twoje zdrowie, szczęście i przyszłość. To szansa, by pod okiem ekspertów bezpiecznie przetestować swoje granice, nauczyć się, jak dbać o siebie na co dzień i zacząć żyć pełnią życia.

Holistyczne Podejście do Zdrowia

POST CAMP oferuje kompleksowy program, który łączy naukę o odżywianiu, psychologię, fizjologię i medycynę naturalną, dostarczając Ci narzędzi potrzebnych do trwałej zmiany.

Profesjonalne Wsparcie

Podczas całego pobytu zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów, którzy monitorują Twoje postępy i zapewniają bezpieczne środowisko dla Twojej transformacji.

Nauka Praktycznych Umiejętności

Uczymy, jak praktycznie wdrażać zdrowe nawyki w codzienne życie. Od właściwego odżywiania, poprzez zarządzanie stresem, aż po techniki relaksacyjne – wszystko, co musisz wiedzieć, aby utrzymać zdrowie na lata.

Oczyszczasz organizm?

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na oczyszczenie organizmu, poprawę metabolizmu i ogólne odnowienie zdrowia, POST CAMP jest idealnym wyborem. To wyjątkowa szansa dla tych, którzy chcą naturalnie wrócić do zdrowia, pozbyć się toksyn i zacząć zdrowy rozdział w swoim życiu.

Odchudzasz się?

Dla osób, które pragną zgubić zbędne kilogramy, zmienić swoją sylwetkę oraz zwiększyć wydolność i energię, POST CAMP oferuje kompleksowy program, który łączy naukowe podejście do odżywiania i aktywności fizycznej z praktycznymi warsztatami. Uczestnictwo w campie to pierwszy krok do osiągnięcia wymarzonej formy i lepszego samopoczucia.

Stresujesz się?

W dzisiejszym szybkim świecie zarządzanie stresem i dbanie o zdrowie psychiczne stało się kluczowe dla utrzymania dobrostanu. POST CAMP jest dedykowany osobom, które chcą nauczyć się kontrolować stres, polepszyć jakość snu, nauczyć się medytacji i odkryć techniki relaksacyjne, które pomogą w codziennym życiu. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują spokoju umysłu i chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną.

Zdrowie to nie jest rzecz nabyta. Możesz je stracić...

Jako doświadczony trener personalny i mentor, współpracował z największymi nazwiskami w świecie show-biznesu i sportu, przekładając swoje doświadczenie na sukcesy w przemyśle medycznym i farmaceutycznym. Jego podejście do zdrowia jest holistyczne – łączy wiedzę na temat odżywiania, aktywności fizycznej, zarządzania stresem i odporności psychicznej, oferując strategie dopasowane do intensywnego trybu życia współczesnych przedsiębiorców.

Sebastian Zachara

Trener & Ekspert w dziedzinie zdrowia

23-29

WRZEŚNIA

8

POST CAMP

21-27

PAŹDZIERNIKA

9

POST CAMP

11-17

LISTOPADA

10

POST CAMP

WARUNKI UCZESTNICTWA:
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.⁠ ⁠Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjno-zdrowotnym, dalej zwany „Wydarzeniem” Post-Camp w Pobierowie
2.⁠ ⁠Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3.⁠ ⁠Organizatorem Wydarzenia jest Magdalena Zachara a prowadzącym Sebastian Zachara.
4.⁠ ⁠Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.⁠ ⁠Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
2.⁠ ⁠Udział w Wydarzeniu odbywa się wyłącznie z własnej, nieprzymuszonej woli uczestnika.
3.⁠ ⁠Maksymalna liczba uczestników wynosi 20 osób, chyba że Organizator postanowi inaczej.
4.⁠ ⁠O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność wpłat.
5.⁠ ⁠Wszystkie decyzje dotyczące uczestnictwa są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6.⁠ ⁠W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Wydarzeniu po dokonaniu wpłaty, wpłata ta nie podlega zwrotowi.
7.⁠ ⁠W razie niemożliwości uczestnictwa z powodów mających sensowne usprawiedliwienie, uczestnik może przekazać swój udział innej osobie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Decyzja należy do Organizatora.
8.⁠ ⁠Minimalna liczba uczestników Wydarzenia to 10 osób. Jeśli liczba uczestników nie osiągnie minimum, wydarzenie zostanie odwołane, a wpłaty zostaną zwrócone uczestnikom lub przeniesione na kolejny Camp.
9.⁠ ⁠Rezerwacje miejsc odbywają się według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.
§3. ZASADY POSTĘPOWANIA I DYSCYPLINA
1.⁠ ⁠Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zaleceń prowadzącego oraz innych osób upoważnionych przez Organizatora.
2.⁠ ⁠Naruszanie zasad, nieprzestrzeganie zaleceń prowadzącego, zakłócanie porządku oraz zachowania niezgodne z etyką skutkują natychmiastowym usunięciem uczestnika z Wydarzenia bez prawa do zwrotu opłaty.
3.⁠ ⁠Uczestnicy zobowiązani są do szanowania innych uczestników, prowadzących oraz miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie. Łamanie tych zasad skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z Wydarzenia bez prawa do zwrotu opłaty.
4.⁠ ⁠Ewentualne skargi lub uwagi dotyczące przebiegu Wydarzenia uczestnik powinien zgłaszać bezpośrednio Organizatorowi.
§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.⁠ ⁠Uczestnik odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie podczas trwania Wydarzenia.
2.⁠ ⁠Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału w Wydarzeniu, chyba że szkoda wynikła z winy Organizatora.
3.⁠ ⁠Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z pewnym ryzykiem i akceptuje to ryzyko.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.⁠ ⁠W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.⁠ ⁠Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Przystępując do Wydarzenia, uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i podpisania regulaminu oraz wypełnienia poniższej ankiety.

Scroll to Top

Co otrzymasz?

Co otrzymasz?

Co otrzymasz?

Spotkanie Online: Konsultacja odbywa się przez Whatsapp lub telefon, umożliwiając Ci wygodne i bezpośrednie połączenie z ekspertem.

-Godzinna Rozmowa: Spotkanie trwa godzinę, podczas której skupiamy się wyłącznie na Twoim zdrowiu i potrzebach

-Szczegółowy Wywiad: Przeprowadzam dokładny wywiad, zbierając informacje na temat Twojego zdrowia, stylu życia, nawyków żywieniowych i innych istotnych aspektów

-Omówienie Celów: Razem omawiamy Twoje cele zdrowotne. Czym chcesz się zająć? Jakie rezultaty chciałbyś osiągnąć? Te cele stanowią fundament naszej rozmowy.

-Odpowiedzi na Pytania: Otwieram przestrzeń do zadawania wszelkich pytań, które masz dotyczących Twojego zdrowia. Odpowiadam na nie w sposób zrozumiały i wszechstronny.

-Spersonalizowane Wskazówki i Porady: Na podstawie zebranych informacji dostarczamy Tobie spersonalizowanych wskazówek i praktycznych porad, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele zdrowotne.

Kim jestem? Stwórz zdrowie, o którym marzyłeś!

Sebastian Zachara, znany jako Trener Zdrowia Ice Tiger, to dietetyk kliniczny, psycholog biznesu oraz ceniony trener oddechowy WHM i Oxygen Advantage. Jego wszechstronne doświadczenie obejmuje nie tylko sport – był reprezentantem Polski w kajakarstwie i trenerem mentalno-oddechowym dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Kobiet w sezonie 2021/2022, ale także obszary edukacji, pisarstwa i przedsiębiorczości.

Jako autor dwóch inspirujących książek i aktywny przedsiębiorca na rynkach niemieckim, hiszpańskim i polskim, Sebastian tworzy przełomowe programy, takie jak 'Ice Tiger Training’. Program ten nie tylko wspiera ludzi w radzeniu sobie ze stresem, ale także kształtuje pozytywne nawyki życiowe, przyczyniając się do poprawy zdrowia poprzez zmianę stylu życia.

Jego specjalizacja skupia się na zwalczaniu chorób metabolicznych i autoimmunologicznych poprzez zdrowe odżywianie i prozdrowotne życie. Regularnie organizuje warsztaty oraz obozy zdrowotne, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, oferując uczestnikom praktyczne narzędzia do transformacji ich życia na lepsze. Dołącz do programu Sebastiana Zachary i odkryj drogę do zdrowszego, bardziej zrównoważonego życia.

Wykształcenie

Zawód

Specjalizacja